Ceská republika

Tiráž

Tiráž společné internetové prezentace společnosti
FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
a společnosti FRÄNKISCHE Industrial Pipes GmbH & Co. KG.

HLAVNÍ SÍDLO

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Hellinger Straße 1
97486 Königsberg/Bavorsko
info@fraenkische.de
Tel. +49 9525 88 - 0
Rejstříkový soud: Bamberg HRA 7042
DIČ: DE 132 96 55 46

zastoupená osobně ručící společností
FRÄNKISCHE Rohrwerke Management GmbH
Hellinger Straße 1
97486 Königsberg/Bavorsko
info@fraenkische.de
Tel. +49 9525 88 - 0
Rejstříkový soud: Bamberg HRB 6526

kterou zastupují
společník ve funkci jednatele Otto Kirchner, Julius Kirchner
a jednatelé Hartmut Hausknecht, Guido Wey, Marcus Wittmann

FRÄNKISCHE Industrial Pipes GmbH & Co. KG
Hellinger Straße 1
97486 Königsberg/Bavorsko
info@fraenkische-ip.com
Tel.  +49 9525 88-0
Rejstříkový soud: Bamberg HRA 10914
DIČ: DE 258 71 43 13

zastoupená osobně ručící společností
FIP Verwaltungs GmbH
Hellinger Straße 1
97486 Königsberg/Bavorsko
info@fraenkische-ip.com
Tel.  +49 9525 88-0
Rejstříkový soud: Bamberg HRB 5946

kterou zastupují
jednatelé Otto Kirchner, Julius Kirchner, Guido Wey

Sídlo všech společností:
97486 Königsberg/Bavorsko

OBRÁZKY

Uvedení zdroje použitých obrázků:

Fotolia (http://de.fotolia.com/)
iStockphoto (http://www.istockphoto.com/)
CCVision (http://www.ccvision.de/de/index.html)

Autoři, resp. majitelé práv:

Aeolos, Alex Yeung, Alphaspirit, Andreas Rodriguez, Anna Omelchenko, Anne Aktan, Christopher Edwin Nuzzaco, Cirquedesprit, Contrastwerkstatt, Dark Vektorangel, Dmitriy K., Dmitriy Rashchektayev, Erwin Wodicka, Frank Seifert, Franz Pfluegl, Gina Sanders, Goodluz, Imagesource, Infinity, Inga Nielsen, Jeremias Münch, Julydfg, Karl Möhle, Lajos Rep-si, Mearicon, Miredi, Monkey Business Images, Nastazia, Nik Frey, Pavel Losevsky, Raev Denis, Robert Kneschke, Sabine Teichert, Schaltwerk, Schweitzer-Degen, Seen, Tim Friedrich, Tobias Machhaus, Yanlev

ODPOVĚDNOST ZA OBSAHY

Obsahy našich stránek byly vytvořeny s maximální pečlivostí. Nemůžeme však ručit za správnost, úplnost a aktuálnost obsahů.

Jako poskytovatel služeb neseme podle § 7 odst. 1 zákona o elektronických a komunikačních službách (TMG) odpovědnost za vlastní obsahy na těchto stránkách podle všeobecných zákonů. Podle §§ 8 až 10 zákona o elektronických a komunikačních službách (TMG) však nejsme jako poskytovatel služeb povinni kontrolovat nebo podle okolností zkoumat doručené nebo uložené informace cizích osob, které odkazují na protiprávní činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat použití informací podle všeobecných zákonů zůstávají tímto nedotčeny. Příslušná odpovědnost je však možná teprve od okamžiku obeznámení se s konkrétním porušením práva. Při zjištění příslušných porušení práva tyto obsahy okamžitě odstraníme.

ODPOVĚDNOST ZA ODKAZY

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích osob, na jejichž obsahy nemáme vliv. Proto nemůžeme za tyto cizí obsahy ručit. Za obsahy stránek, na něž jsou uvedeny odkazy, je odpovědný vždy příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. U stránek, na něž je uveden odkaz, byla k okamžiku umístění odkazu zkontrolována případná porušení práva. K okamžiku umístění odkazu nebyly zjištěny protiprávní obsahy. Permanentní kontrola obsahu stránek, na něž je uveden odkaz, je však bez konkrétních indicií porušení práva neúnosná. Při zjištění porušení práva takové odkazy ihned odstraníme.

Využití kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti k uvedení tiráže třetí osobou k zasílání reklamy a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány, je tímto výslovně zakázáno. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo na právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například e-mailů jako spam.