Ceská republika

Zásady

 

Společnost FRÄNKISCHE je již několik generací úspěšnou rodinnou firmou s kořeny v regionu, jejíž obchodní politika je zaměřena na dlouhodobou udržitelnost.

Proto se na jedné straně důsledně zaměřujeme na požadavky trhu a na druhé straně udržujeme kulturu vedení a komunikace, pro níž jsou charakteristické férové jednání a otevřenost.

Naším deklarovaným cílem je motivovat zaměstnance v prostředí vzájemné důvěry a řádného ocenění výkonu k týmové práci, spolehlivosti, ochotě poskytovat služby a radosti z inovací.

Zajišťujeme tak co nejefektivněji existenci rodinné firmy FRÄNKISCHE, pracovní místa v našich pobočkách po celém světě a naši výkonnost na trzích budoucnosti.