Ceská republika

Odvodnění dopravních cest

Užitečné informace

Základní údaje

4 úkoly – 1 řešení

Normy/směrnice

Přehled systému

Použití

Odvodnění a drenáže silnic a dálnic

Transport dešťové vody

Šachtové systémy

Odvodnění a drenáže železničních trait