Ceská republika

Vsak, retence, regulace odtoku

Užitečné informace

Základní údaje

4 úkoly – 1 řešení

Normy/směrnice

Přehled systému

Podpora při projektování

on-line výpočty
další informace

Použití

Vsakování

Využití / zásobování požární vodou

Kontrolované odvádění