Ceská republika

RigoCalc-CZ

Výpočet vsakování a retence dešťových vod na základě TNV 75 9011 a ČSN 75 9010Z1, Oprava 2 z 11/2017

Každý úkol v hospodaření s dešťovou vodou má své vlastní jedinečné požadavky, protože podmínky pro každý projekt se značně liší. Podporujeme vaše stavební projekty v každé fázi,  od plánování až po dokončení.

Konzultace a technická podpora Vašich projektů

Jsme silný partner na Vaší straně vzhledem k dlouholetým zkušenostem v oblasti hospodaření s dešťovou vodou. Nabízíme regionální poradenství pro všechny fáze projektů:

  • Konzultace u návrhu nových projektů
  • Návrh systémových komponent v souladu s nejnovějšími trendy
  • Podpora stavebních projektů v realizaci

RigoCalc-CZ – výpočtový kalkulátor hospodaření s dešťovou vodou

Nový on-line výpočtový program pro výpočet objemu vsakovacích zařízení nebo retenčních nádrží pro malé i velké objekty. Výpočet je proveden snadno a a rychle po zadání základních vstupních parametrů řešeného objektu.

Výpočty vycházejí z následujících norem:

  • Norma pro vsakovací zařízení srážkových vod ČSN 75 9010Z1, Oprava 2 z 11/2017
  • Odvětvová technická norma pro hospodaření se srážkovými vodami TNV 75 9011
Na vyžádání je možné zaslat vzorové výkresy v DWG či PDF formátu. V případě zájmu o zaslání technických vzorových řezů AutoCad, technických listů, prohlášení o shodě, orientační cenové nabídky apod., prosíme, kontaktujte nás na: contact@fraenkische-cz.com