Ceská republika

Využití / zásobování požární vodou

RigoCollect vytvoření zásoby hasicí vody / využití dešťové vody

Podzemní zásoba hasicí vody a využití dešťové vody


další informace