Ceská republika

Retence s řízeným odtokem

Systém Rigofill® inspect
Originální vsakovací objekt s revizním tunelem pro retenci dešťové vody

další informace
RigoCollect pro retenci dešťové vody

Podzemní retence dešťové vody s opláštěním plastovým těsnicím pásem


další informace
Systém Rigofill ST
Modulární podzemní vsakovací objekty s křížovým revizním otvorem pro zatížení SLW 60 (kamion) a do hloubky až 6m, obalené hydroizolací (PE, PVC)


další informace
Systém Rigofill ST-B
Modulární podzemní vsakovací objekty s křížovým revizním otvorem pro zatížení PKW 30 (osobní auta) a do hloubky až 4m, obalené hydroizolací (PE, PVC)
další informace

Kontrolované odvádění

QuadroLimit, AquaLimit, QuadroOverflow, RigoLimit V

další informace