Ceská republika

Předčištění dešťové vody

Užitečné informace

Základní údaje

4 úkoly – 1 řešení

Normy/směrnice

Princip fungování produktu SediPipe

Přehled systému

Podpora při projektování

on-line výpočty
další informace

Použití

Sedimentace

Sedimentace + adsorpce

Sedimentace + odlučování oleje