Ceská republika

Příslušenství pro ochranu kabelů v půdě

Kabuflex Spojka
Kabuflex Profilový těsnicí kroužek
Koncová krytka
Koncová krytka
Oblouk Kabuflex 45° černý
Oblouk Kabuflex 90° černý
Rozpěrka, 2násobná
Rozpěrka, 4násobná
Rozpěrka, 6násobná
Rozpěrka, 8násobná
Sada těsnicího límce
Furowell Koncová krytka
Mof voor FFVYN
Kabuflex Spojka transparentní
Kabu-IN DD
Spojka Kabuflex, těsná proti vniknutí písku
Spojka Kabuflex, těsná proti vniknutí vody